Català:

“De conformitat amb l’article 5.5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades, us informem que les seves  dades han  passant a formar part d’un fitxer
automatitzat titularitat de  L’ASSOCIACIÓ, i seran tractats, únicament, per a finalitats de publicitat,  promocions i màrqueting que puguin ser del seu interès. En tot moment, podrà  vostè exercitar els seus drets  d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit DIRECCIÓ DE  L’ASSOCIACIÓ. Si el que desitja és deixar de rebre els nostres enviaments escriviu-nos a l’adreça de correu electrònic hello@kaworld.org indicant BAIXA a l’assumpte”.

Castellà:

De conformidad con el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos, le informamos que sus  datos han pasando a formar parte de un fichero automatizado titularidad de LA  ASOCIACIÓN, y serán tratados, únicamente, para finalidades de publicidad,  promociones y marketing que pudieran ser de su interés. En todo momento, podrá  Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido DIRECCIÓN DE  LA  ASOCIACIÓN. Si lo que desea es  dejar de recibir nuestros envíos escríbanos a la    dirección de correo  electrónico  hello@kaworld.org indicando BAJA en el  asunto.”