GEM

Basant-nos amb el projecte KAW, el qual ja vàrem mostrar a la directiva de l’escola i amb l’aprovació d’aquesta i la predisposició dels tutors pertinents, iniciem l’activitat concreta amb els alumnes de segon de primària amb l’objectiu principal de poder ensenyar als nens i nenes del GEM com viuen, senten i aprenen els nens i nenes dels diferents països del món que visitarem.

A més amb aquest projecte també volem difondre valors de vida com la solidaritat, la cooperació, el respecte pel medi ambient i tots aquells valors que ens puguin enriquir com a persones.

Així emprenem una aventura per tot el món el pròxim 25 de setembre que ens portarà durant tot el curs escolar recórrer els cinc continents, juntament amb els infants de l’escola i d’altres que participaran en els annexes del projecte amb el mateix objectiu.

 

Basándonos en el proyecto KAW, el cual ya mostramos a la directiva de la escuela y con la aprobación de esta y la predisposición de los tutores pertinentes, iniciamos la actividad concreta con los alumnos de segundo de primaria con el objetivo principal de enseñar a los niños y niñas del GEM como viven, sienten y aprenden los niños y niñas de los diferentes países del mundo que visitaremos.

Además con este proyecto también queremos difundir valores de vida como la solidaridad, la cooperación, el respeto por el medio ambiente y todos aquellos valores que nos puedan enriquecer como personas.

Así emprendemos una aventura por todo el mundo el próximo 25 de septiembre que nos llevara durante todo el curso escolar recorrer los cinco continentes, junto a los niños de la escuela y otros que participaran en los anexos al proyecto con el mismo objetivo.