KAW-imagen

Com a projecte principal, les nostres activitats van adreçades als nens i nenes del nostre entorn, d’edats compreses entre els 6 i els 12 anys, així com als que aprenen a casa i a tots els altres que n’estiguin interessats per donar a conèixer els diferents tipus d’escoles, com viuen , senten i aprenen infants dels diversos països dels 5 continents ( Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania).

Como proyecto principal, nuestras actividades van dirigidas a los niños y niñas de nuestro entorno, de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, así como a los que aprenden en casa y a todos los demás que estén interesados para dar a conocer los diferentes tipos de escuelas, como viven, sienten y aprenden niños de diferentes países de los 5 continentes (Europa, Asia, África, América y Oceanía).