unnamed

Basant-nos amb el projecte KAW, el qual ja  vàrem mostrar a la directiva de la ràdio i amb l’aprovació d’aquesta i dels professionals que treballen en els programes de Mataró Ràdio, iniciem aquest annex del projecte  amb l’objectiu de poder mostrar com viuen, senten i aprenen els nens i nenes dels diferents països del món que visitarem.
A més, un dels principals objectius d’aquest projecte és la difusió de valors  de vida com la solidaritat, la cooperació, el respecte pel medi ambient i tots aquells valors que ens puguin enriquir com a persones.
Així emprenem una aventura per tot el món, el pròxim 25 de setembre que ens portarà durant 9 mesos a viatjar pels cinc continents.

Basándonos en el proyecto KAW, el cual ya mostramos a la directiva de la radio y con la aprobación de ésta y de los profesionales que trabajan en los programas de Mataró Radio, iniciamos este anexo del proyecto con el objetivo de poder mostrar cómo viven, sienten y aprenden los niños y niñas de los diferentes países del mundo que visitaremos. 

Además, uno de los principales objetivos del proyecto es la difusión de valores de vida como la solidaridad, la cooperación, el respeto por el medio ambiente y todos aquellos valores que nos puedan enriquecer como personas.

Así empezamos una aventura por todo el mundo, el próximo 25 de septiembre que nos llevara durante 9 meses a viajar por los cinco continentes.