SATORRAS

Basant-nos amb el projecte KAW, el qual ja vàrem mostrar a la directiva de l’escola i amb l’aprovació d’aquesta i la predisposició del tutor pertinent, iniciem un annex al projecte específicament adreçat a l’alumnat del CFGM de Tècnic d’Emergències Sanitàries (TES) de l’IES Alexandre Satorras de Mataró.

A més amb aquest projecte també volem difondre valors de vida com la solidaritat, la cooperació, el respecte pel medi ambient  i tots aquells valors que ens puguin enriquir com a persones. El projecte comença el pròxim dia 25 de setembre i durarà tot el curs escolar 2015-2016.

Basándonos en el proyecto KAW, el cual ya mostramos a la directiva de la escuela y con la aprobación de ésta y la predisposición del tutor pertinente, iniciamos un anexo al proyecto específicamente dirigido al alumnado del CFGM de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) del IES Alexandre Satorras de Mataró.

Además con este proyecto también queremos difundir valores de vida como la solidaridad, la cooperación, el respeto al medio ambiente y todos aquellos valores que nos puedan enriquecer como personas. El proyecto empieza el próximo día 25 de septiembre y durara todo el curso escolar 2015-2016.